Overheid in Nederland

Wethouders zoeken

Zoek uw wethouder onder alle wethouders in Nederland:

Met bovenstaande personenregister kunt u overal en altijd alle contactgegevens (postadres, telefoonnummer en e-mailadres) van alle wethouders in Nederland raadplegen.

Taken wethouders

Elke wethouder heeft zijn eigen portefeuille. Denk onder andere aan Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken, Financiën en Onderwijs.

De gemeenteraad kiest de wethouders. Een wethouder opereert binnen hetgeen wat de gemeenteraad (lees: de raadsleden) kaderstellend dan wel controlerend van de wethouder verlangt. De wethouder voert uit en delegeert, desgewenst, taken naar de ambtelijke organisatie. De wethouder blijft eindverantwoordelijk en dient daardoor, periodiek, -voor een goed openbaar bestuur- de gemeenteraad te informeren.

In de regel is een zittingsperiode van een wethouder –in beginsel- vier jaar.